Predelava biomase

Biomaso pridobivamo iz različnih virov, zlasti iz ostankov lesa, ki se generirajo pri žaganju lesa, ostankov po sečnji lesa ter lesa, pridobljenega pri čiščenju zaraščenih terenov. Naša predanost trajnostnemu gospodarjenju z gozdnimi viri nas usmerja v izkoriščanje vsakega dela lesa na smiseln in koristen način.

Biomasa se lahko uporablja za proizvodnjo obnovljive energije, ogrevanje in druge namene. Zavezujemo se k učinkovitemu izkoriščanju teh bioloških virov, kar prispeva k zmanjševanju odpadkov in izboljšanju trajnosti.

Kontakt

+386 599 77 133
info@cva.si

Pridobite ponudbo

 

Pošljite sporočilo